Ostrava - Karolíny Světlé 2012 - výměna oken, zateplení domu, fasáda

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Průběh prací